O NAS

PRACOWNIA PROJEKTOWA "LUKSAN"

Pracownia projektowa „LUKSAN” powstała w odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie współpracy w zakresie sieci, przyłączy i instalacji sanitarnych.

Dynamiczny rozwój firmy jest wynikiem doświadczenia zawodowego właściciela bazującego zarówno na dwupokoleniowej tradycji rodzinnej w zakresie instalacji sanitarnych jak również wieloletnich szkoleń oraz pracy zawodowej. Ciągła chęć podnoszenia kwalifikacji zwiększa możliwości rozwoju firmy oraz podnosi rangę w środowisku zawodowym.

USŁUGI

Obecnie firma świadczy usługi w zakresie projektowania, nadzorowania oraz wykonawstwa branży sanitarnej. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi projektantów, asystentów oraz partnerów, jakość świadczonych usług jest na wysokim poziomie, czego efektem jest wciąż wzrastające zainteresowanie w zakresie świadczonych usług.

PROFIL

Firma wykonuje projekty
i nadzory w zakresie:
 • sieci, przyłączy i instalacji wod-kan
 • instalacji hydrantowych
  sieci i przyłączy
 • instalacji gazowych
 • instalacji wody lodowej
 • instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego
 • instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej
 • przydomowych oczyszczalni ścieków
 • zagospodarowania wód deszczowych
 • instalacji kanalizacji drenażowej
 • instalacji odwodnienia torowisk
 • audyty (opinie) dokumentacji projektowych